lördag 3 maj 2008

En solig lördag.
Den 3 maj började vi på allvar med förberedelserna för Fia:s vårarbete. Slipning av bordläggningen, skrapning av köl och finslipning av de lackade ytorna i sittbrunnen och på överbyggnaden. Andreas brottas med innerdelarna i ruffen så vi kan lacka taket invändigt. Vi hittade några problem, och troligen var läckan i akterspegeln låg. Planeraratt göra någon typ av tätning, antagligen med lim och sågspån och ettans tjära.
Vi tog loss en stödbräda för akterluckan som var lite dålig och där skruvarna var av. Vi får lov att göra en ny.
Denna dag hade vi också hjälp av Erik och hela besättningen var där och arbetade.
Det var en fin dag; Sven var och skrev ett kontrakt på en andrahandshyra i Hinsholmsviken.
Vi har även tecknat en försäkring samt blivit medlemmar i Folkbåtsförbundet.

Arbete 27 April
På grund av det regniga vädret arbetade vi hemma hos Sven. Kjell, Anderas och Sven slipade de hemtagna dörrarna och luckorna. Vi gjorde även en ny överdel på främre däcksluckan. Nu är det bara lackningen som saknas på dessa delar.